Kontakt
DUKO Hlinsko s.r.o.
Kavánova 422
539 01 Hlinsko v Č.

777 313 746
775 102 247
Servis: 774 600 966

Vitoplex 300

VITOPLEX 300
Nízkoteplotní olejový/plynový kotel, třítahový

Jmenovitý tepelný výkon: 90 až 2000 kW
Vitoplex 300


Vitoplex 300 nabízí jako třítahový kotel se svými osvědčenými vícevrtsvými konvekčními topnými plochami zvlášť hospodárný, ekologický a spolehlivý provoz. Intergované zapojení pro rychlý náběh Therm-Control nahrazuje přiměšovací čerpadlo.

Vícevrstvé konvekční topné plochy z trubek Triplex


Vícevrstvé konvekční topné plochy Vitoplexu 300 se skládají z ocelových trubek zasunutých do sebe, které jsou tepelně vodivé a vzájemně zalisované. Navrstvená podélná žebra vnitřní trubky tvoří 2,5 krát větší topnou plochu než trubky hladké. Prostup tepla je zejména díky různým odstupům zalisovaných míst odměřen tak, aby zadní oblast trubek Triplex, kterou už neproudí tak horké spalovací plyny, odváděla do kotlové vody méně tepla. Tak zůstává teplota povrchu nad teplotou rosného bodu, zabraňuje se pocení, zamezuje se škodám způsobeným korozí.

Výhody na první pohled:

 • Nízkoteplotní olejový/plynový kotel, 90 až 2000 kW
 • Vícevrtsvé konvekční topné plochy pro vyšší provozní spolehlivost a dlouhou živostnost
 • Normovaný stupeň využití: 96%. Zvýšení normovaného stupně využití až o 12% využitím kondenzace s výměníkem tepla spaliny/voda z ušlechtilé oceli Vitotrans 333
 • Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru a tím čisté spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku
 • Není zapotřebí žádný minimální objemový tok topné vody – široké vodní stěny a velký vodní obsah zabezpečují dobrou vlastní cirkulaci a spolehlivý odvod tepla – zjednodušené hydraulické připojení
 • Integrované zapojení pro rchlý náběh Therm-Control nahrazuje přiměšovací čerpadlo nebo stálé zvyšování teploty vratné vody a snižuje potřebnou montážní dobu a náklady
 • Do 300 kW není zapotřebí ochrana proti nedostatku vody, tím se snižují další náklady
 • Snadná doprava a malá instalační výška - důležité při modernizaci
 • Dlouhé doby chodu hořáku a méně spínacích intervalů vlivem velkého obsahu vody šetří životní prostředí
 • Není zapotřebí žádný výstupní mezikus, přípoje potřebné pro vybavebí jsou přímo na kotli
 • Optimální spalování a nízké emise škodlivin díky seřízenému a počítačovým programem za tepla odzkoušenému olejovému/plynovému tlakovému hořáku do výkonu až 2000 kW
 • Jednoduchá a rychlá montáž s rozdělovačem topného okruhu Divicon do 300 kW a s malým rozdělovačem 180 kW
 • Sběrač spalin není přivařen na kotlové těleso, ale je nasazen na konce triplexových trubek. Tím se zamezuje kondenzaci spalin
 • Od 620 kW s pochůzným krytem kotle pro usnadnění montáže a údržby
 • Energericky úsporný a spolehlivý provoz díky komunikačnímu digitálnímu systému regulace Vitotronic. Přizpůsoben na míru pro každé použití uspokojí všechny známé regulační strategie a aplikace. Standartní sběrnice LON umožňuje kompletní zapojení do systému řízení budovy. Dálkovou kontrolu lze provádět prostřednictvím internetu pomocí programů Vitocom und Vitodata. Je možná integrace do rozvaděče Vitocontrol.


Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz