Kontakt
DUKO Hlinsko s.r.o.
Kavánova 422
539 01 Hlinsko v Č.

777 313 746
775 102 247
Servis: 774 600 966

Vitomax 200-HS

VITOMAX 200-HS
Typ M237, vysokotlaký parní kotel, třítahový

Parní výkon: 0,700 až 3,8 t/h
Vitomax 200-HS

 

Vitomax 200-HS je vysokotlaký kotel na olej/plyn s přípustným přetlakem od 6 do 25 bar. Díky modernímu třítahovému kotli a nízkému zatížení spalovacího prostoru je výskyt škodlivých emisí velmi malý.

Vitomax 200-HS, typ M237 parní výkon: 0,7 až 3,8 t/h, provozní přetlak až 25 bar. Na základě postranního uspořádání plamence mohl být vyvinut velmi kompaktní kotel aniž by se upustilo od známých konstrukčních výhod.
Vitomax 200-HS, typ M235 parní výkon: 4 až 25 t/h, provozní přetlak až 25 bar. Kotel klasické konstrukce. Plamenec je uprostřed, přesunut mírně dolů, tahy spalin druhého a třetího tahu jsou uspořádány symetricky nad.
Pro výrobu přehřáté páry se u těchto kotlů mezi druhým a třetím tahem integruje nad přední vratnou komorou přehřívač. Tímto se dá dosáhnout teplot nad tlakem nasycení.

Výhody na první pohled:

 • Vysoká spolehlivost provozu a dlouhá životnost vlivem širokých vodních stěn a velkých vzdáleností mezi jednotlivými trubkami třetího tahu kotle splňují požadavky na minimální vzdálenost podle normy FDBR. Velké obsahy vody zabezpečují dobrou přirozenou cirkulaci a spolehlivý přenos tepla.
 • Velký parní prostor a velká výparná plocha zvyšují kvalitu páry.
 • Jakost páry zvyšují velký parní prostor, velké výparné plochy a integrovaný odlučovač kapek.
 • Třítahový kotel se spalováním s nízkým obsahem škodlivin a nízkými hodnotami oxidů dusíku NOx.
 • Úsporný ve spotřebě energie.
 • Kombinovaná 120 mm silná tepelná izolace a vodou chlazená přední stěna redukují tepelné ztráty sáláním. Tepelně izolovaná je i sběrná komora spalin.
 • Vysoký komfort při provádění servisních prací v důsledku vodou chlazených změn směru tahů spalin bez vyzdění a díky velkým čistícím dvířkům.
 • K dodávce patří obslužná plošina na horní straně kotle, která ulehčuje montáž a údržbu.
 • Velký výběr sladěného příslušenství zjednodušuje systémovou integraci
 • Sériově se stálou ochranou při dopravě a montáži

VITOMAX 200-HS
Typ M235, vysokotlaký parní kotel, třítahový

Parní výkon: 4,0 až 25,0 t/h
Vitomax 200-HS, typ M235

 

Vitomax 200-HS je vysokotlaký kotel na olej/plyn s přípustným přetlakem 6 až 25 bar. Díky modernímu třítahovému kotli a nízkému zatížení spalovacího prostoru je výskyt škodlivých emisí velmi malý.

 • Vitomax 200-HS, typ M237 parní výkon: 0,7 až 3,8 t/h, provozní přetlak až 25 bar. Na základě postranního uspořádání plamence mohl být vyvinut velmi kompaktní kotel aniž by se upustilo od známých konstrukčních výhod.
 • Vitomax 200-HS, typ M235 parní výkon: 4 až 25 t/h, provozní přetlak až 25 bar. Kotel klasické konstrukce. Plamenec je uprostřed, přesunut mírně dolů, tahy spalin druhého a třetího tahu jsou uspořádány symetricky nad.
Pro výrobu přehřáté páry se u těchto kotlů mezi druhým a třetím tahem integruje nad přední vratnou komorou přehřívač. Tímto se dá dosáhnout teplot nad tlakem nasycení.

Výhody na první pohled:

 • Vysoká spolehlivost provozu a dlouhá životnost vlivem širokých vodních stěn a velkých vzdáleností mezi jednotlivými trubkami třetího tahu kotle splňují požadavky na minimální vzdálenost podle normy FDBR. Velké obsahy vody zabezpečují dobrou přirozenou cirkulaci a spolehlivý přenos tepla.
 • Velký parní prostor a velká výparná plocha zvyšují kvalitu páry.
 • Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru ( < 1,3 MW/m³ ) – se spalováním s nízkým obsahem škodlivin a nízkými hodnotami oxidů dusíku NOx.
 • Kombinovaná 120 mm silná tepelná izolace a vodou chlazená přední stěna redukují tepelné ztráty sáláním. Tepelně izolovaná je i sběrná komora spalin.
 • Úsporný ve spotřebě energie. Tepelná účinnost kotle v závislosti od výkonu kotle: až 91%.
 • Schválení podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG nebo podle specifických předpisů jednotlivých zemí.
 • Nízký odpor na straně spalin vlivem konvekční výhřevné plochy, tvořené velkými trubkami kotlových tahů.
 • Vysoký komfort při provádění servisních prací v důsledku vodou chlazených změn směru tahů spalin bez vyzdění a díky velkým čistícím dvířkům.
 • Vyjížděcí vozík hořáku pro kotle do 6500 kW, který se dodává jako příslušenství, usnadňuje údržbu a zjednodušuje seřízení hořáku.
 • Výstupní mezikus pro připojení měřících, regulačních a bezpečnostních armatur je součástí dodávky.
 • Předehřev napájecí vody kombinací s výměníkem tepla spaliny/voda. Zvýšení využití energie až o 5%.
 • Rozvaděč Vitocontrol umožňuje ovládání všech specifickcýh zařízení kotle pro jeho regulaci a řízení. Kromě toho je také s příslušnou výstrojí možný plně automatický provoz kotlů bez dozoru, s kontrolou za 24 nebo 72 hodin podle TRD 604.


VITOMAX 200-HS
Typ M235, vysokotlaký parní kotel, třítahový

Parní výkon: 4,0 až 25,0 t/h
Vitomax 200-HS, typ M235


 

Vitomax 200-HS je vysokotlaký kotel na olej/plyn s přípustným přetlakem od 6 do 25 bar. Díky modernímu třítahovému kotli a nízkému zatížení spalovacího prostoru je výskyt škodlivých emisí velmi malý.

 • Vitomax 200-HS, typ M237 parní výkon: 0,7 až 3,8 t/h, provozní přetlak až 25 bar. Na základě postranního uspořádání plamence mohl být vyvinut velmi kompaktní kotel aniž by se upustilo od známých konstrukčních výhod.

 • Vitomax 200-HS, typ M235 parní výkon: 4 až 25 t/h, provozní přetlak až 25 bar. Kotel klasické konstrukce. Plamenec je uprostřed, přesunut mírně dolů, tahy spalin druhého a třetího tahu jsou uspořádány symetricky nad.

Pro výrobu přehřáté páry se u těchto kotlů mezi druhým a třetím tahem integruje nad přední vratnou komorou přehřívač. Tímto se dá dosáhnout teplot nad tlakem nasycení.

Výhody na první pohled:

 • Vysoká spolehlivost provozu a dlouhá životnost vlivem širokých vodních stěn a velkých vzdáleností mezi jednotlivými trubkami třetího tahu kotle splňují požadavky na minimální vzdálenost podle normy FDBR. Velké obsahy vody zabezpečují dobrou přirozenou cirkulaci a spolehlivý přenos tepla.
 • Velký parní prostor a velká výparná plocha zvyšují kvalitu páry.
 • Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru ( < 1,3 MW/m³ ) – se spalováním s nízkým obsahem škodlivin a nízkými hodnotami oxidů dusíku NOx.
 • Kombinovaná 120 mm silná tepelná izolace a vodou chlazená přední stěna redukují tepelné ztráty sáláním. Tepelně izolovaná je i sběrná komora spalin.
 • Schválení podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG nebo podle specifických předpisů jednotlivých zemí.
 • Nízký odpor na straně spalin vlivem konvekční výhřevné plochy, tvořené velkými trubkami kotlových tahů.
 • Vysoký komfort při provádění servisních prací v důsledku vodou chlazených změn směru tahů spalin bez vyzdění a díky velkým čistícím dvířkům.


Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz