Kontakt
DUKO Hlinsko s.r.o.
Kavánova 422
539 01 Hlinsko v Č.

777 313 746
775 102 247
Servis: 774 600 966

Vitomax 200-RW/RS

VITOMAX 200-RW/RS
Spalinové kotle na výrobu horké vody popř. páry
Vitomax 200-RW/RS

 

Spalinové kotle využívají teplotu spalin z procesů spalování nebo proudů horkého odpadního vzduchu z průmyslových procesů k výrobě horké vody nebo nasycené páry. Na základě ekonomických a zákonných daností se spalinové kotle ve velkém počtu využívají v kombinaci s plynovými turbínami a blokovými teplárnami. Ale i při průmyslových procesech vlivem vzrůstajících nákladů na energii využívají spalinové kotle stále více odpadní teplo. Spalinové kotle Viessmann existují ve dvou různých konstrukcích:

  • Spalinové kotle (AHK) bez dodatečného hořáku. V tomto případě se k výrobě horké vody a nasycené páry využívají výhradně spaliny/proudy odpadního vzduchu.

  • Horkovodní nebo parní kotle s využitím odpadního tepla. V tomto případě se jedná o konvenčně vytápěný kotel s dodatečným využitím odpadního tepla. Kdy se která varianta použije, závisí na podmínkách použití u jednotlivých zákazníků.

Funkce nebo konstrukce


Spalinové kotle Viessmann jsou konstruovány na principu plamencového-žárotrubného kotle. Přitom se vede horký odpadní plyn svazkem trubek, kde předává své teplo do média v kotlovém tělese.

Na rozdíl od toho proudí u tepelných výměníků spalin médium voda svazkem trubek a odpadní plyn proudí uvnitř krytu tepelného výměníku okolo trubek. Tepelné výměníky spalin se preferují při využití „chladnějších“ odpadních plynů k výrobě teplé vody.

Na vstupní a výstupní straně spalinových kotlů jsou umístěny sběrače spalin, na nichž se nacházejí čisticí otvory a jsou připojena spalinová potrubí.

K minimalizaci ztrát sáláním je spalinový kotel s kombinovanou tepelnou izolací 120mm opatřen lakovaným plechovým opláštěním.

Spalinový kotel stojí jako všechny kotle Vitomax na základním rámu, který přenáší zátěž na celou plochu podlahy.

Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz